Info Burgers » Nieuws » Vlaanderen en Nederland verbonden in veiligheid

Vlaanderen en Nederland verbonden in veiligheid

09 nov. 2011

Op dinsdag 8 november 2011 ondertekenden een honderdtal bedrijven uit België en Nederland een intentie tot samenwerking met vijf opleidingsinstellingen: de Universiteit Antwerpen, het Provinciaal Veiligheidsinstituut, de Plantijn Hogeschool, de Antwerp Management School en de Nederlandse Avans Hogeschool. Meteen betekent dit de start van een nieuw netwerk "Verbonden in Veiligheid”.

Twaalf private en publieke instellingen uit Zuidwest-Nederland en Vlaanderen hebben vorig jaar de handen in elkaar geslagen binnen het project "Verbonden in veiligheid”. In het hoger onderwijs bouwen ze een vernieuwd pakket aan opleidingen rond het thema veiligheid uit. Momenteel worden in Antwerpen twee nieuwe opleidingen voorbereid: de bachelor in de integrale veiligheid aan de Plantijn Hogeschool en de master in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Het project "Verbonden in Veiligheid” wil de samenwerking tussen de opleidingen en het werkveld versterken en verdiepen door samenwerkingscontracten af te sluiten met Belgische en Nederlandse private bedrijven en met publieke organisaties. Het is immers een diepe overtuiging dat de opleidingen niet kunnen slagen zonder de expertise en de steun van het  brede werkveld.

De samenwerking kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, onder meer door een actieve deelname in de adviesraad van de opleidingen, door het geven van gastcolleges, het ter beschikking stellen van stageplaatsen en labo-infrastructuur, door het aanleveren van toegepaste casussen en veiligheidsvraagstukken of door participatie in een Instituut voor Veiligheidswetenschappen, dat zal instaan voor het aantrekken en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Bij het project ‘Verbonden in Veiligheid’ zorgde het Secretariaat-Generaal van de Benelux er in de opzetfase voor dat de diverse partners elkaar vonden. Door haar opgebouwde ervaring met een gelijkaardig grensoverschrijdend onderwijsproject project ‘ Internationaal Ondernemen’ bracht de Benelux zowel de betrokken onderwijsinstellingen als de private en publieke partners  uit beide landen in een minimum van tijd samen. Ook zit de Benelux de stuurgroep van dit project voor waardoor er efficiënt en resultaatgericht gewerkt wordt.