Info Burgers » Nieuws » VN-goodwillambassadeur Ozark Henry en Benelux bundelen krachten in strijd tegen mensenhandel

VN-goodwillambassadeur Ozark Henry en Benelux bundelen krachten in strijd tegen mensenhandel

29 sep. 2016

Zorg voor slachtoffers staat centraal in Benelux-optreden

Ozark Henry nam deel aan een Benelux-opleidingsdag voor hulpverleners van opvangcentra voor mensenhandelslachtoffers georganiseerd door de Benelux. Het is de eerste keer dat hulpverleners van opvangcentra uit België, Nederland en Luxemburg over de grenzen heen samen ervaringen en expertise onder elkaar uitwisselen. Benelux wil zo een hecht netwerk laten ontstaan tussen hulpverleners om de slachtoffers nog beter te helpen. De opleidingsdag kadert binnen de Benelux-doelstelling om de strijd tegen de mensenhandel op te voeren met vooral focus op de hulp aan slachtoffers.

VN-goodwillambassadeur (UNODC United Nations Office on Drugs and Crime) Ozark Henry : “ Dit Benelux-initiatief geeft mij de kans rechtstreeks in contact te treden met de mensen vanop het terrein, een luisterend oor te bieden en me te voeden met informatie en expertise,  maar er vooral mijn dankbare en tomeloze steun uit te spreken aan deze personen die dagelijks zorg dragen voor de slachtoffers. Ik ben verheugd dat de drie Benelux-landen zich verenigen rond deze problematiek en hiervoor een permanente aandacht hebben, iets wat ik als VN-goodwillambassadeur aanmoedig

Benelux-samenwerking noodzakelijk

Jaarlijks zijn er meer dan duizend slachtoffers van mensenhandel in de Benelux-regio. De Benelux,  onder Luxemburgs Voorzitterschap,  startte daarom dit jaar een samenwerking op met focus op de slachtoffers. Vaak heeft mensenhandel een grensoverschrijdend karakter en daarom is het belangrijk om de procedures, regels en beleid van het buurland goed te kennen. Dit komt de opvang en hulpverlening aan slachtoffers ten goede. Ook het feit dat actoren op het terrein die met deze problematiek te maken krijgen goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar kennen, faciliteert de zaken. Ook staat de Benelux voor een multidisciplinaire aanpak in hun strijd tegen mensenhandel waarbij zowel politie, justitie, arbeidsinspectie, opvangcentra, ... worden betrokken.

Vervolgacties

De Benelux bracht recent een informatiebrochure uit waarin samenwerken over de grens heen centraal staat. Deze gids gaat dieper in op hoe mensenhandel vanuit juridisch oogpunt wordt aangepakt in de afzonderlijke Benelux-landen en bevat een contactlijst van professionals die zich bezighouden met dit fenomeen. Deze kennis laat toe om op een grensoverschrijdende en geïntegreerde manier samen te werken. Naast de opleidingsdag voor actoren op het terrein (opvangcentra) wordt op 17 oktober ook een opleiding voorzien voor de magistratuur, politie en immigratiemedewerkers uit de drie landen. Deze acties zullen op 2 december uitmonden in de ondertekening van politieke Benelux-verklaring over mensenhandel door ministers te Luxemburg.

Benelux geeft slachtoffers een plaats

Ozark Henry lanceerde ook het Benelux-initiatief ‘Benelux geeft een plaats aan slachtoffers’ . Voortaan staat aan elke vergadertafel van het Benelux-secretariaat permanent een grijze Benelux-stoel  die symbolisch gereserveerd wordt voor een slachtoffer. Zo is er voortdurend aandacht voor de problematiek van de mensenhandel en vooral slachtoffers in het overleg tussen de drie landen.