Info Burgers » Nieuws » Voedselveiligheid: Benelux-samenwerking versterken voor controle op onlinehandel

Voedselveiligheid: Benelux-samenwerking versterken voor controle op onlinehandel

02 mrt. 2021

Hoewel e-commerce een sterke groei kende voor de Covid-19 gezondheidscrisis, heeft deze de laatste maanden een echte boost gekregen door lockdowns en telewerk. Het is dan ook belangrijk dat burgers worden beschermd tegen mogelijke gevaren die onlinehandel met zich mee kan brengen, zeker als het gaat om voedselveiligheid en dit door o.a. een versterkte controle. 

Op 2 maart gingen overheidsexperts in e-commerce, met focus op voedselveiligheid, na waar de behoeften aan versterkte Benelux-samenwerking in dit domein liggen. Telkens rekening houdend met wat er al speelt op EU-niveau.  Regelmatig worden online gevaarlijke voedingssupplementen verkocht. Deze kunnen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid door de aard van de stof, de hoeveelheid (concentratie) en de interactie tussen de stoffen in de voedingssupplementen of met geneesmiddelen.  Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een gemeenschappelijke voorlichtingscampagne voor de consument over de risico's van het online kopen van voedingssupplementen.  Ook is de wens ontstaan om elkaar te versterken bij de ontwikkeling van "mistery shopping". Ten slotte wensen de Benelux-partners hun krachten te bundelen om tot een gemeenschappelijk technisch standpunt te komen over de definitie van elektronische handel in het kader van de voedselveiligheid. Een standpunt dat in een later stadium met het Europese niveau kan worden gedeeld. 

Dit onderwerp zal de komende maanden de nodige aandacht blijven krijgen om ervoor te zorgen dat het wordt uitgevoerd op een manier die nuttig is voor de burgers.