Info Burgers » Nieuws » Voedselveiligheid en grensoverschrijdende samenwerking

Voedselveiligheid en grensoverschrijdende samenwerking

23 mrt. 2015

Op 17 maart hebben de heer W. Borsus, federaal minister van België, de heer R. Collin, Waals minister, de heer F. Culot, burgemeester van de stad Virton, en de heer Bernard Lahure, beheerder van het Europees Economisch Samenwerkingsverband ECO-TRANS-FAIRE, in aanwezigheid van de betrokken Luxemburgse en Franse autoriteiten en het Benelux Secretariaat-Generaal, vertegenwoordigd door de heer Alain de Muyser, het startschot gegeven voor de concrete uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren. Het gaat om een grensoverschrijdend proefproject waardoor Franse en Luxemburgse veehouders kunnen gebruikmaken van voorzieningen in hun buurt, in dit geval het slachthuis van Virton, die aan de Europese normen voldoen.

De Benelux-samenwerking op het gebied van de voedselveiligheid is er met name op gericht om ongewenste effecten die van grenzen kunnen uitgaan, ongedaan te maken. Het proefproject van Virton zal dienstdoen als inspiratiebron en model voor andere grensoverschrijdende regio’s in de Benelux.