Info Burgers » Nieuws » Waarom op regionaal niveau samenwerken rond energie?

Waarom op regionaal niveau samenwerken rond energie?

14 okt. 2016

Dit is één van de centrale vragen die beantwoord worden in een recent verschenen Benelux-publicatie ‘ A toolbox for regional Energy cooperation’. Het was een stagiair bij Team Markt (Energie) van het Benelux-secretariaat, die een studie uitvoerde over regionale energiesamenwerking.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en gesprekken binnen en buiten de Benelux wierp hij een blik achter de schermen van de regionale energiesamenwerking en beantwoordt hij in zijn paper de volgende vragen. Waarom op regionaal niveau samenwerken op het gebied van energie? welke samenwerkende organisaties bestaan reeds? Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking? Hoe kan dit worden vertaald naar het praktische bestuursniveau?

Dit werk levert een nuttige bijdrage en meer informatie over de energiesamenwerking, die mede door het Benelux-secretariaat actief wordt gestimuleerd met o.a. het Pentalaterale Energie forum, Gasplatform, Benelux Energie Expertise Netwerk en de Noordzeesamenwerking. 

De studie draagt bij aan de lopende bespreking over de uitbouw van de Energie Unie. De regionale samenwerking tussen lidstaten vormen de bouwstenen van dit Europese project. De Benelux Unie deelt hierbij haar ervaringen als samenwerkingsverband.