Info Burgers » Nieuws » Weekers: ‘Uitbreiding fraudebestrijding binnen Benelux’

Weekers: ‘Uitbreiding fraudebestrijding binnen Benelux’

28 nov. 2013

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft donderdag gesproken met zijn Belgische collega John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude.

De bewindspersonen spraken over het versterken van de administratieve samenwerking tussen Nederland en België op het gebied van fraudebestrijding en de intensivering en uitbreiding van de samenwerking bij fraudebestrijding in Benelux-verband.

Op initiatief van staatssecretaris Weekers komt er een structureel ministerieel fraudeoverleg binnen de Benelux. Weekers: 'Nederland is vanaf 1 januari 2014 voorzitter van de Benelux. Dat is een mooie kans om een krachtdadige fraudeaanpak binnen de Benelux hoog op de agenda te zetten'.

Doel van het ministerieel overleg is het maken van afspraken over het versterken, versnellen en efficiënter maken van de fiscale inlichtingenuitwisseling en het verbeteren van de intelligence. Daarbij gaat het om het verzamelen, beheren en koppelen van gegevensbestanden en het ontwikkelen van risico- en analysemodellen. De maatregelen moeten gaan gelden voor indirecte belastingen zoals btw en voor directe belastingen zoals inkomstenbelasting, maar ook voor het invorderen van belastingschulden.