Info Burgers » Nieuws » Welzijn van personen en milieu-uitdagingen voor Luxemburg

Welzijn van personen en milieu-uitdagingen voor Luxemburg

18 jun. 2015

Op 18 juni vond een ontmoeting plaats tussen de staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, de heer Camille Gira, en de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, de heer Alain de Muyser.

Daarbij werd de voortgang besproken van de Benelux-dossiers waarvoor het Luxemburgse ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur bevoegd is. Verder werd een vooruitblik geworpen op het aankomende voorzitterschap van de Benelux Unie door Luxemburg in 2016. De staatssecretaris benadrukte in dit verband dat het belangrijk is om samen te werken rond onderwerpen die geen grenzen kennen, zoals biodiversiteit (ecologische Natura 2000-netwerk en de relatie biodiversiteit-klimaatverandering), en dat het opportuun is om rond concrete projecten samen te werken met de Grande Région.

Ook de circulaire economie werd genoemd als een van de thema’s met een kennelijke gemeenschappelijke meerwaarde.