Info Burgers » Nieuws » Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor de Provincie Zeeland, die enkele belangrijke economische clusters heeft zoals North Sea Port en de chemiereus Dow Chemicals. 

Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers bracht dan ook een werkbezoek aan de regio en werd ontvangen door de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, om over de kracht en kwetsbaarheid van de grensregio en meer bepaald ‘North Sea Port district’ te spreken, samen het bedrijfsleven en Expat Centrum Zeeland. Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Benelux is hierbij nauw betrokken want deze partners hebben in 2021 een zogenaamde ‘Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking’ opgericht. Dit laat hen toe om over de grens heen goed samen te werken om dit grensoverschrijdende havengebied uit te bouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is.

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan het Benelux-hoofdkantoor en productiesite van Dow Chemicals. De ambities en uitdagingen rond de transitie naar een circulaire economie, wat hoog op de Benelux-agenda staat, werden besproken. Ook werd gekeken hoe Benelux kan bijdragen aan oplossingen voor knelpunten waarmee deze grote werkgever in de regio op de grens tussen Nederland en België wordt geconfronteerd. Verder werd niet alleen het belang van energiesamenwerking beklemtoont maar ook dat de regio een aangewezen plek is om de groene waterstofeconomie grensoverschrijdend in de praktijk te brengen.