Info Burgers » Nieuws » Werkbezoek van college aan de Luxemburgse buitenlandminister

Werkbezoek van college aan de Luxemburgse buitenlandminister

17 dec. 2012

Op 1 januari 2013 neemt het Groothertogdom Luxemburg het voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers waar. Luxemburgs vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn ontving daarom de secretaris-generaal van de Benelux Unie Jan Van Laarhoven en de adjunct-secretarissen-generaal Luc Willems en Alain de Muyser.De minister lichtte de belangrijkste doelstellingen van het Luxemburgs voorzitterschap toe: o.a. het organiseren van overleg op ministerieel niveau over energie, ontwikkelingssamenwerking en defensie. Verder werd ook met de secretarissen-generaal het meerjaarlijks gemeenschappelijk werkprogramma 2013-2016 besproken, dat officieel in februari 2013 te Luxemburg zal worden voorgesteld. Voor Jean Asselborn betekent de Benelux veel meer dan louter de uitvoering van een verdrag. Voor hem is het een manier van handelen met twee andere partners die noodzakelijk deel uitmaakt van zijn dagelijkse verantwoordelijkheden. Hij is dan ook voorstander van een intense samenwerking die concrete resultaten oplevert voor de burger en een voortrekkersrol vervult binnen Europa. Ook de banden met andere staten zoals Noordrijn-Westfalen en de Baltische Staten zullen tijdens het Luxemburgs Voorzitterschap hiertoe bijdragen.     De heren Luc Willems, Jan van Laarhoven, Jean Asselborn en Alain de Muyser