Info Burgers » Nieuws » Werkbezoek van Jean Asselborn aan Den Haag op 15 januari 2015

Werkbezoek van Jean Asselborn aan Den Haag op 15 januari 2015

15 jan. 2015

De Luxemburgse minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Jean Asselborn, brengt op uitnodiging van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, een werkbezoek aan Den Haag op 15 januari 2015.

Tijdens het gesprek tussen minister Asselborn en zijn ambtgenoot Koenders wordt in eerste instantie geïnventariseerd hoe het thans met de bilaterale relaties en de samenwerking tussen Nederland en Luxemburg binnen de Benelux is gesteld. Voorts wordt aandacht geschonken aan thema’s uit de Europese actualiteit en de voorbereidselen voor de achtereenvolgende voorzitterschappen van de EU-Raad die door Luxemburg en Nederland zullen worden vervuld. Vervolgens buigen de bewindslieden zich over de grote dossiers uit de internationale politiek, waarbij met name de toestand in het Midden-Oosten, de uitdagingen die IS met zich brengt en de relaties tussen de EU en Rusland de revue passeren.

Minister Asselborn heeft ook een ontmoeting met de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen. Tijdens dat gesprek wordt de bilaterale en multilaterale samenwerking tussen Luxemburg en Nederland aangekaart. Verder staan de bewindspersonen samen nog stil bij de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada en het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

(c)foto : BZ Nederland