Info Burgers » Nieuws » Werkvergadering met nieuwe Voorzitter van de Benelux Unie

Werkvergadering met nieuwe Voorzitter van de Benelux Unie

17 dec. 2014

Het college van secretarissen-generaal van de Benelux had een werkvergadering met de Belgische buitenlandminister Didier Reynders. België wordt immers Voorzitter van de Benelux Unie in 2015 en zal de focus leggen op een aantal prioritaire domeinen.

Tijdens het gesprek informeerden de collegeleden de minister over een aantal lopende Benelux-projecten die opvolging vereisen en nieuwe actiepunten die in 2015 zullen worden opgestart. Dit in lijn met het Benelux-jaarplan 2015 dat op 16 december door het Benelux-Comité van ministers werd vastgesteld.

Minister Reynders ging dieper in op de resultaten die België, als Voorzitter, samen met de drie partnerlanden wil realiseren. Zo zal sterk worden ingezet op Veiligheid, Duurzame Mobiliteit en Energie.

Didier Reynders gaf ook mee dat op 20 januari 2015 in het Egmontpaleis te Brussel het officiële startschot zal worden gegeven voor het Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie.