Info Burgers » Nieuws » Werkvergadering over uitbreiding diplomaerkenning met Frankrijk

Werkvergadering over uitbreiding diplomaerkenning met Frankrijk

10 okt. 2016

Vertegenwoordigers van het Benelux-secretariaat namen deel aan werkvergadering te Parijs om juridisch-technische informatie uit te wisselen met experten van het Franse ministerie van onderwijs over het Benelux-besluit rond wederzijdse diploma(niveau)erkenning.

Deze ontmoeting was de volgende stap na eerdere bijeenkomsten en verkennende gesprekken over dit thema te Lille.

Er werd dieper ingegaan op hoe vanuit juridisch oogpunt een Benelux-Besluit kan uitgebreid worden met omringende (deel)staten en hoe de erkenning van diploma’s in Frankrijk momenteel verloopt.

Frankrijk toont interesse om mogelijk samen te werken met de Benelux-landen rond niveauerkenning van diploma’s.