Info Burgers » Nieuws » Wind-meets-Gas in Groningen – Waterstof in het hart van de Benelux economie

Wind-meets-Gas in Groningen – Waterstof in het hart van de Benelux economie

14 sep. 2017

Op 13 en 14 september vond het symposium ‘Wind meets Gas, going for synergy’ plaats in Groningen. Het symposium stond in het teken van de cruciale rol van de huidige ontwikkelingen op de Noordzee bij het slagen van de energietransitie. Door in te zoomen op nieuwe initiatieven rond de Noordzee waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken, wordt duidelijk dat het Noorden van de Benelux in de toekomst een belangrijk schakelpunt gaat worden in de groene-waterstofeconomie. Het symposium werd georganiseerd door Energy Valley en Energy Delta Institute.

Groene waterstof zal deels geproduceerd worden uit windenergie afkomstig van de Noordzee waarbij de stroom door elektrolyse wordt omgezet in waterstof. Deze waterstof kan als grondstof en energiedrager worden ingezet in o.a. industrie en transport. Het Noordzeegebied  kan een belangrijke rol gaan spelen bij de productie, opslag en transport van deze groene waterstof. De bestaande olie- en gasplatforms en gerelateerde transportleidingen kunnen hiervoor worden ingezet. Voor de Benelux namen Plv. SG Luuk Blom en Directeur Markt Jan Molema deel en spraken met vele partijen waaronder Gedeputeerde voor Energie Nienke Homan, die met veel interesse kennisnam van de mogelijkheden tot regionale samenwerking binnen de Benelux. De Benelux samenwerking besteedde tot nu toe vooral aandacht aan het thema waterstof in mobiliteit. De snelle ontwikkelingen en de behoefte aan een grotere schaal nopen tot een ruimere blik op waterstof in de Benelux waar ook gekeken wordt naar de toepassingen van waterstof als opslag voor windenergie en grondstof voor de Benelux industrie.