Info Burgers » Nieuws » Workshop ‘Juridische instrumenten voor interterritoriale samenwerking in de Benelux : Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken’

Workshop ‘Juridische instrumenten voor interterritoriale samenwerking in de Benelux : Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken’

11 dec. 2018

Je hoeft niet direkt aan de grens te liggen om de vruchten te kunnen plukken van de samenwerking met een partner uit het buurland. Dat toonden een aantal interessante samenwerkingsverbanden aan in een inspirerende studiedag die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Benelux Unie organiseerden op 11 december jl. Dat noemen we dan interterritoriale samenwerking. Die gebeurt ook met partners aan de andere kant van de grens, maar dat hoeven niet de directe buren te zijn. 

Het interessante programma liet vooral het woord aan bestaande goede voorbeelden van samenwerking zoals bijvoorbeeld het EMRIC-samenwerkingsverband (tussen verantwoordelijke openbare diensten voor veiligheid op het gebied van brandweer, technische bijstand en spoedeisende hulp); de stedelijke samenwerkingsverbanden Quattropôle (Luxemburg, Metz, Saarbrücken en Trier) en MAHHL (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen en Liège); het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), dat zich als grensoverschrijdend Europees onderzoeksinstituut richt op de ontwikkeling van geavanceerde biosourcingmaterialen; de samenwerking tussen het Maastrichtse Universitaire Ziekenhuis en het Universitätsklinikum Aachen (UKA); het Geopark Schelde Delta, de Nederlands-Vlaamse samenwerkingsorganisatie voor geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde en de Universiteit van de Grande Région – UniGR, die de mogelijkheid biedt om te studeren en onderzoek te doen in 3 talen, in 5 regio's en 6 universiteiten. 

Het spreekt voor zich dat hoe intensiever partners met elkaar samenwerken, des duidelijker verschillen in de wet- en regelgeving van de verschillende landen naar voren komen. De actieve samenwerkingsverbanden gaven tijdens de studiedag dan ook aan hoe belangrijk het is dat de Benelux samen met de buurlanden hier voldoende aandacht aan blijft besteden. Het heeft immers geen nut een grensoverschrijdende rechtspersoonlijkheid in te richten als het vervolgens niet mogelijk is om de voordelen ervan maximaal te kunnen benutten. 

De studiedag toonde aan dat deze vorm van interterritoriale samenwerking over de grenzen heen nog een enorme potentie heeft. De aanwezige steden, universiteiten, hulpdiensten en ziekenhuizen getuigden tijdens de studiedag dat het op deze manier inderdaad mogelijk is om te komen tot interessante schaalvoordelen, om te profiteren van elkaars specifieke kennis en om financiële middelen op een efficiënte manier te kunnen bundelen. De Benelux en de buurlanden hebben in elk geval het juridische instrumentarium voor deze vorm van samenwerking al klaarliggen.