Info Burgers » Nieuws » Workshop over “Europese integratie aan de grenzen: Nieuwe instrumenten om obstakels te overwinnen”

Workshop over “Europese integratie aan de grenzen: Nieuwe instrumenten om obstakels te overwinnen”

16 okt. 2023

Op 12 oktober 2023 vond in het Huis van de Benelux, in samenwerking met het expertisecentrum ITEM, een workshop plaats over Europese integratie aan de grenzen. Dit was een Side-Event dat officieel werd aangemeld voor de Europese Week van Regio’s en Steden.

De workshop, die werd bijgewoond door de drie leden van het College van secretarissen-generaal, de heren Weekers, Tilemans en Meyer, bracht academische onderzoekers, deskundigen van ministeries en grensregio’s in de Benelux, Frankrijk en Duitsland, alsmede vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement bijeen.

De discussies concentreerden zich op de grensoverschrijdende integratie van grensregio’s, nieuwe instrumenten om (oude) obstakels te overwinnen en hoe de huidige status quo in grensoverschrijdende samenwerking kan worden doorbroken. De nadruk lag op juridische, bestuurlijke en governance-aspecten, in twee panels.

Het eerste panel ging over het wegnemen van belemmeringen aan de grenzen en de noodzaak om beter beleid te ontwikkelen dat van tevoren rekening houdt met grensregio’s en de grensoverschrijdende dimensie. Het tweede richtte zich op innovatieve instrumenten voor een betere grensoverschrijdende integratie, zowel bestaande als toekomstige.

In deze context werd de rol van de Benelux Unie toegelicht op het gebied van instrumenten voor het oplossen van grensobstakels, mede in het licht van de Belgische voorzitterschappen van de Benelux-Unie en de EU die gepland zijn voor 2024. ITEM van zijn kant belichtte de preventie van grensobstakels via grenseffectentoetsing.