Info Burgers » Nieuws » Workshop over veerkracht onder het Belgisch voorzitterschap van de Benelux

Benelux, crisis, Crisisbeheer, Veiligheid

Workshop over veerkracht onder het Belgisch voorzitterschap van de Benelux

04 jun. 2024

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux heeft het Nationaal Crisiscentrum (NCCN https://crisiscentrum.be/nl) samen met het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie een workshop georganiseerd over “nationale veerkracht”, dat wil zeggen het vermogen om bedreigingen te anticiperen, effectief te reageren op crises en snel te herstellen. In zijn welkomstwoord tot de ongeveer 30 deelnemers benadrukte adjunct-secretaris-generaal Michel-Etienne Tilemans het belang van het versterken van regionale samenwerking in crisisbeheer, zowel als voorloper als aanvulling op “Europese en Atlantische” mechanismen. Hij verwelkomde delegaties uit de Benelux-landen, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noordrijn-Westfalen en prees hun bereidheid om samen te werken en kennis te delen.

De Benelux Unie is een goed aangepast platform voor overleg tussen de Benelux-landen en hun buren op het gebied van veiligheid en crisisbeheer, gebaseerd op een lange geschiedenis van samenwerking die teruggaat tot het “Memorandum van Senningen” uit 1996 en het Benelux Memorandum of Understanding inzake samenwerking op het gebied van grensoverschrijdend crisisbeheer uit 2006. Deze overeenkomsten hebben geleid tot een gecoördineerde aanpak van crisissituaties. Over het algemeen is veiligheid een essentieel onderdeel van het werk van de Benelux Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag van de Benelux Unie van 2008, met zichtbare en tastbare resultaten, zoals het Benelux-politieverdrag dat vorig jaar oktober in werking trad.

Aan het einde van deze workshop, geleid door mevrouw Leen Depuyt, waarnemend directeur van het NCCN, formuleerden de deelnemers aanbevelingen over de te volgen weg om de veerkracht te versterken, die van cruciaal belang zullen zijn voor de voortzetting van het werk van de Benelux Unie op het gebied van crisisbeheer.

https://www.flickr.com/photos/beneluxunion/albums/72177720317589032