Info Burgers » Nieuws » Workshop Stedelijk Beleid

Workshop Stedelijk Beleid

26 mrt. 2010

Op 26 maart 2010 organiseerde het Secretariaat-Generaal van de Benelux een workshop Stedelijk Beleid om een grote bestuurlijke conferentie over dit thema voor te bereiden.

 

Het Benelux-secretariaat is midden 2009 gestart met een werkgroep stedelijk beleid. De steden in de regio worden immers geconfronteerd met hetzelfde type van problemen en kunnen aldus veel van elkaar leren en samenwerken.

 

In dit verband organiseert deze werkgroep een bestuurlijke conferentie, waarbij de bevoegde Benelux-ministers samen met enkele toonaangevende burgemeesters vorm zullen geven aan de Benelux-samenwerking rond stedelijk beleid. Concreet wil men nagaan hoe de samenwerking tussen steden onderling en met de hogere overheden kan leiden tot een win-win situatie.

 

Tijdens deze workshop bereidden experten uit belangrijke steden en kenniscentra  in de Benelux de agenda voor van de conferentie die op 18 mei 2010 zal doorgaan op het Benelux-secretariaat.