Info Burgers » Nieuws » Workshop ‘trekvissen en grensoverschrijdende samenwerking’

Workshop ‘trekvissen en grensoverschrijdende samenwerking’

08 jun. 2010

Een jaar geleden trad een nieuw samenwerkingsinstrument inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Benelux-landen in werking. Ter gelegenheid daarvan organiseerde het Benelux Secretariaat-Generaal op 8 juni jl. een workshop met de waterbeheerders.   Tijdens de workshop ging de aandacht met name naar de voortgang van de strategische prioriteitenkaarten die door alle Benelux-partners moeten worden opgesteld. Deze beleidskaarten geven het hoge maar toch realistische ambitieniveau in Benelux-verband weer. De ecologisch belangrijke waterlopen met inbegrip van de verbindingswaterlopen zullen daarop voorkomen, met daarbij minstens de vissoorten die op grond van de Europese regelgeving zijn beschermd. In Benelux-verband moeten deze waterlopen het allereerst worden aangepakt om de budgettaire inspanningen voor het wegwerken van de barrières voor de vrije vismigratie te optimaliseren.   Deze beleidskaarten worden beschouwd als de werkinstrumenten bij uitstek om de grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken en te concretiseren. Het streven daarbij is dat de diverse waterbeheerders op een gecoördineerde manier te werk gaan bij het ontsluiten van hetzelfde stroomgebied. Het levert immers niets op als een Benelux-partner geld in het opheffen van een knelpunt in het bovenstroomse traject van een grensoverschrijdende rivier investeert terwijl er stroomafwaarts, aan de andere kant van de grens, niets wordt ondernomen.   De workshop bood de gelegenheid om de waterbeheerders kennis te laten maken met Benelux-Beschikking M (2009) 1, de huidige grensoverschrijdende samenwerking in kaart te brengen, de grensoverschrijdende afstemming te bevorderen en zodoende een impuls aan de contacten tussen buren te stimuleren.