Info Burgers » Nieuws » Workshop “Wegwerken van belemmeringen voor grensoverschrijdend telewerken”

Economie, Mobiliteit

Workshop “Wegwerken van belemmeringen voor grensoverschrijdend telewerken”

16 jun. 2023

Deze workshop – georganiseerd door ITEM (Institute for Transnational end Euregional crossborde), Grensinfopunt Aachen/Eurode – vond plaats op 14 juni 2023 in het Benelux Huis in het kader van een B-Solutions project gefinancierd door DG REGIO. Met een focus op de grensregio’s tussen Duitsland, Nederland en België, onderzocht de workshop oplossingen op het gebied van telewerken, grensoverschrijdend werken, belastingen en sociale verzekeringskwesties en hoe deze kunnen worden opgelost binnen nieuwe kaders op EU- en lidstaatniveau.

In de zaal woonden het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, onderzoekers, experts van ministeries en grensregio’s in de Benelux en Duitsland, evenals vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Benelux-Parlement de workshop bij. Er was ruimte voor algemene presentaties, waarbij een overzicht van de recente ontwikkelingen werd gegeven, meer praktische discussies vonden plaats in paneldiscussies. De coördinatie van de sociale zekerheid (Verordening 883/2004) is een complex onderwerp. Op fiscaal gebied is er geen Europese coördinatieverordening, maar zijn er bilaterale belastingverdragen. Voor de sociale zekerheid is een oplossing gevonden in de vorm van de raamovereenkomst, die wordt beschouwd als een best practice voor grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten. Hoewel het een Europese kwestie is, hebben lidstaten het op tijdelijke basis gezamenlijk opgelost (in afwachting van structurele inbedding in de verordening). Meer algemene oplossingen worden op EU- en OESO-niveau onderzocht zodat grensarbeiders vanuit huis onder de beste omstandigheden kunnen werken zonder negatieve gevolgen, maar  er zijn ook op Benelux-niveau specifieke juridische/politieke instrumenten om tot een oplossing te komen, die vervolgens kunnen worden aangenomen op Europees niveau.

Tenslotte werd tijdens de workshop door alle sprekers gepleit voor het opstellen van uniforme definities als het gaat om ’telewerken/thuiswerken’, aangezien de praktijk uitwijst dat bestaande definities nog sterk afwijken.