Info Burgers » Nieuws » Zeven landen voeren gezamenlijk grootschalige elektriciteitscrisisoefening uit

Benelux, Energie, Pentalateraal Energieforum

Zeven landen voeren gezamenlijk grootschalige elektriciteitscrisisoefening uit

26 okt. 2023

Van 24 tot 26 oktober namen vertegenwoordigers van België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland deel aan een gezamenlijke oefening om de uitvoering van noodzakelijke maatregelen te oefenen in het geval van een grootschalige regionale elektriciteitscrisis. De oefening, genaamd PENTEX 2023, vond plaats in Den Haag en werd georganiseerd door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat met ondersteuning van het Benelux Secretariaat en experts uit alle Penta-landen. Het doel van de oefening was om beter voorbereid te zijn op mogelijke crises in de elektriciteitssector in een regionale setting. Het Benelux-secretariaat werd vertegenwoordigd door adjunct-secretaris-generaal, de heer Michel-Etienne Tilemans.

Voor de oefening werkten experts en hooggeplaatste vertegenwoordigers van ministeries, netbeheerders en crisiscentra uit alle Penta-landen samen aan een scenario waarin een cyberaanval plaatsvond die de leveringszekerheid van elektriciteit in heel Europa bedreigde. Het scenario maakte het mogelijk om informatie-uitwisseling en besluitvormingsprocessen in geval van een crisis tussen landen op verschillende niveaus te testen.

Het gaf de deelnemers ook een kijkje in de crisismanagementstructuur van elke Penta-lidstaat, om een vertrouwd internationaal samenwerkingsnetwerk te bevorderen. “Het is cruciaal dat we samen oefenen om gezamenlijk voorbereid te zijn op een grootschalige elektriciteitscrisis. Het elektriciteitssysteem is sterk geïntegreerd en vereist een gecoördineerde reactie van alle Penta-landen in het geval van een crisis” aldus Michel Heijdra, DG Klimaat & Energie. De heer Tilemans concludeerde dat deze oefening de multilaterale coördinatie en de bescherming van onze burgers en ondernemers versterkt.

De PENTA-landen houden regelmatig crisisoefeningen, overeenkomstig de eisen van de Europese regelgeving over risicobereidheid in de elektriciteitssector. De resultaten en geleerde lessen zullen als een belangrijke basis dienen voor toekomstige werkzaamheden binnen het Pentalaterale Energieforum en zo de risicobereidheid in de elektriciteitssector binnen de regio en daarbuiten verder verbeteren.

Penta is het kader voor regionale samenwerking op energiegebied tussen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Sinds 2005 werken de deelnemende landen op vrijwillige basis samen. Het werk in het Pentalateraal Energieforum wordt geleid door de respectieve ministers van energie, die regelmatig samenkomen. Zij geven richting aan het werk in het Forum, om de integratie van hun binnenlandse elektriciteitsmarkten te bevorderen en zo het voortouw te nemen in Europa.