Info Burgers » Publicaties » Benelux-samenwerking ter bejegening van slachtoffers van mensenhandel

Benelux-samenwerking ter bejegening van slachtoffers van mensenhandel

Mensenhandel is een grove schending van mensenrechten en daarmee een van de ernstigste en zware vormen van criminaliteit. Elk jaar maakt deze over de hele wereld, ook in Europa en meer specifiek in de drie landen van de Benelux en de buurlanden ervan, tal van slachtoffers, vrouwen, mannen en kinderen. 

Wanneer er in gevallen van mensenhandel sprake is van een grensoverschrijdend aspect, is het van essentieel belang te weten welke aanpak de buurlanden in dit verband hanteren. Deze kennis laat toe een multidisciplinaire en integrale grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren en synergie te creëren. 

Deze brochure verstrekt informatie over:

Deze informatie is gericht op betrokken partners binnen de Benelux die in hun dagelijkse praktijk rechtstreeks in contact kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel.