Info Burgers » Publicaties » Brochures voor grensarbeiders – Editie 2023

Brochures voor grensarbeiders – Editie 2023

Informatiebrochures voor grensarbeiders – 2023

Voor meer informatie:

Secretariaat-generaal van de Benelux Unie
Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
+32 2 519 38 11
info@benelux.int

Het secretariaat-generaal van de Benelux Unie werkt aan een papierloze omgeving. Om deze reden zijn deze brochures nu alleen nog in digitale versie beschikbaar.

Belangrijke communicatie

De Benelux is verantwoordelijk voor het uitgeven van informatiebrochures voor grensarbeiders. In die hoedanigheid ontvangt de Benelux de meest actuele informatie van de verschillende betrokken ministeries. Hoewel Benelux-medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de materie en over de nodige expertise beschikken, zijn zij niet gespecialiseerd genoeg om een ​​antwoord of oplossing op maat te kunnen bieden voor de problemen waar organisaties op het gebied van grensoverschrijdend werken tegenaan lopen. Voor problemen van grensarbeiders in de Belgisch-Nederlandse of Belgisch-Luxemburgse context kunt u terecht bij de volgende organisaties die u kunnen helpen of doorverwijzen naar andere instanties:

Bureau voor Belgische Zaken

“Afdeling Voorlichting in Pr”
Postbus 90151
NL – 4800 RC Breda
Zo een. : 0031-76-548.58.40
Telefax: 0031.76.548.58.09
bbz@svb.nl
http://www.svb.nl/bbz

FOD Sociale Zekerheid

De heer H. Hermans
Botanisch administratief centrum
Botanische Tuin Boulevard 50, doos 100
1000 BRUSSEL
Zo een. : 0032-2-528.63.40
Telefax: 0032-2-528.69.71
hendrik.hermans@minsoc.fed.be

Ministerie van Sociale Zekerheid

Madame C. Pigeon
Postbus 1308
LU-1013 Luxemburg
Tel: 00352 247-86207
Telefax: 00352 247-86225
carine.pigeon@igss.etat.lu

Belangrijke aandachtspunten

Overgangsregeling: de invoering van de nieuwe Verordening 883/2004 gaat gepaard met een overgangsperiode met betrekking tot de toepasselijke wetgeving (plaats van verzekering) Voor personen die op 1 mei 2010 in een andere lidstaat verzekerd zouden moeten zijn op grond van de nieuwe regeling, de huidige wetgeving onder Verordening 1408/71 blijft tien jaar van toepassing. Sinds 1 mei 2010 is het echter mogelijk om ervoor te kiezen verzekerd te zijn volgens de regels ter bepaling van de toepasselijke wetgeving van Verordening 883/2004. De betrokkene moet dan een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar hij sociale zekerheid zal genieten op grond van Verordening 883/2004.

De belanghebbende kan zijn keuze ook later maken. Als een persoon besluit om tijdens de overgangsperiode van tien jaar over te stappen naar het socialezekerheidsstelsel waarin de nieuwe Verordening 883/2004 voorziet, kan hij zich wenden tot de bevoegde instantie. De wijziging van het socialezekerheidsstelsel gaat dan pas in op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag.

De informatiebrochures met betrekking tot de jaren waarvoor het regime van Verordening 1408/71 nog van toepassing is, kunt u verkrijgen via n.temmerman@benelux.int.