Info Burgers » Publicaties » Hoogtepunten van de Benelux-samenwerking in 2021

Hoogtepunten van de Benelux-samenwerking in 2021

In 2021 was België voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie met als leidraad de banden tussen de Benelux en de Europese Unie intenser te maken.

Daarbinnen werden drie prioriteiten naar voor geschoven. De eerste prioriteit was de verdieping van de interne markt, met bijzondere aandacht aan het verminderen van de territoriale leveringsbeperkingen en de digitalise-ring. De tweede prioriteit was het bevorderen van duurzaamheid, op vlak van energie, mobiliteit en economie. De derde prioriteit was het verhogen van de veiligheid, met name de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. Bij dit alles hechtte het Belgisch Voorzitterschap belang aan tastbare resultaten met een reële impact op het leven van burgers en ondernemers.