Thematische samenwerking

SENNINGEN

AMBITIES

In het kader van pre-employment hebben de betrokken ministers zich tot doel gesteld het ‘grensneutraal’
maken van de verschillende nationale justitiecertificaten. Enerzijds draagt dat bij aan de doelstelling van de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Anderzijds zal herhaling van delicten over de landsgrenzen worden voorkomen,
waarmee de integriteit van kwetsbare sectoren in de Benelux en Duitsland wordt vergroot.

PROJECTEN 

Bestrijden van mensenhandel 

• Instelling van een Benelux adhocgroep voor de oprichting van ‘national contact points’ en denkoefeningen
over het inrichten van de slachtofferzorg op lange termijn;
• Organisatie van een reflectiedag over de kwetsbaarheid van migranten en de risico’s op exploitatie
in het kader van mensenhandel.

Dossier Bestrijding Mensenhandel

Contactpersoon

M. Bassing

m.bassing@benelux.int

Verbeteren van de grensoverschrijdende informatieuitwisseling inzake preemployment screening

• Ondertekening en follow-up van de intentieverklaring: uitwisseling van kennis en goede ervaringen, versterking van netwerken en bespreking van de mogelijkheden met betrekking tot de verbetering van de grensoverschrijdende informatie- uitwisseling.

 

Actueel

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 573

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

Strategische ontmoeting van de directeuren-generaal Crisis op de Benelux

27 nov. 2019 295

Ter afsluiting van het Luxemburgse voorzitterschap heeft de Luxemburgse delegatie de voor de nationale crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen verantwoordelijke directeuren-generaal op het Secretariaat-Generaal van de Benelux uitgenodigd. Deze vergadering bood voor ... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 137

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten