Info Burgers » Nieuws » De strijd tegen de drugssmokkel per post

Politiesamenwerking, Veiligheid

De strijd tegen de drugssmokkel per post

27 mrt. 2024

Op dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2024 vond in het Huis van de Benelux in Brussel een internationale conferentie plaats die in het teken stond van het bestrijden en voorkomen van de verspreiding van (synthetische) drugs via post- en koeriersdiensten, een fenomeen dat de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen.

De conferentie werd georganiseerd door de Belgische Federale Politie in samenwerking met de Benelux-partners als onderdeel van het EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) Operationeel Actie Plan van Europol. Afgevaardigden van de politie en de douane uit maar liefst 22 EU-landen waren aanwezig. Naast de EU-lidstaten, waren er ook vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, IJsland en verschillende internationale organisaties aanwezig, zoals de International Narcotics Control Board (UNODC/INCB) en de World Customs Organisation (WCO).

Een van de doelen van deze conferentie was om de Benelux-resultaten van de strijd tegen de verzending van (synthetische) drugs via post- en koeriersdiensten als best practice te presenteren aan de politie- en douaneautoriteiten van de deelnemende landen. Een van deze resultaten is het barrièremodel. De presentatie van dit model was een belangrijk onderdeel van de conferentie. Het geeft in zeven stappen weer, hoe de verspreiding van drugs via post- en koeriersdiensten verloopt en maakt met behulp van een risicoanalyse duidelijk wat de problematiek is en hoe dit proces door middel van het opwerpen van barrières kan worden verstoord. Dit initiatief is een goed voorbeeld van de rol van de Benelux als “proeftuin voor Europa”.

Naast het barrièremodel werd er ook gesproken over hoe de drugssmokkel tijdig kan worden gedetecteerd. De WCO presenteerde een project om synthetische drugs te detecteren (Synthetic Drugs Detection Project) en de INCB (International Narcotics Control Board) gaf een toelichting bij verschillende innovatieve programma’s die zij speciaal hiervoor hebben ontwikkeld. Tot slot benadrukten de partners het belang van publiek-private samenwerking, met name in de context van het delen van informatie.

De Belgische adjunct- secretaris-generaal, Michel-Etienne Tilemans, sprak een slotwoord:
“Ik ben ervan overtuigd dat deze twee dagen van ontmoetingen in Brussel, in het Huis van de Benelux, jullie de mogelijkheid hebben gegeven om de verschillende perspectieven en beperkingen van het probleem van synthetische drugs met elkaar te bespreken, van elkaar te leren en relevante en concrete actiepunten voor de toekomst te definiëren. Het is essentieel om te weten wat er speelt, om geschikte internationale netwerken en platforms op te zetten en om over de grenzen heen te blijven samenwerken.”