Info Burgers » Nieuws » Actie ADR Benelux: Grote gecoördineerde controle in de Benelux-landen

Actie ADR Benelux: Grote gecoördineerde controle in de Benelux-landen

11 apr. 2014

Gezien de nood aan internationale samenwerking en uitwisseling van ervaring op het vlak van controles op het vrachtvervoer worden in 2014 in de Benelux-landen drie gecoördineerde actiedagen georganiseerd. Trouw aan zijn reputatie als proeftuin voor de Europese integratie moedigt de Benelux de harmonisatie van controlepraktijken en het uitwisselen van goede praktijken aan. Vanuit dit oogpunt wordt een ontwerp van BENELUX-verdrag uitgewerkt dat aan de bevoegde overheden zal toelaten om hun samenwerking dieper uit te werken en hen de mogelijkheid zal geven om met volle bevoegdheid deel te nemen aan controles in die buurlanden op verzoek van deze Staten.

Tijdens de eerste actiedag werd de nadruk gelegd op het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR). Elk land (België, Nederland, Luxembourg) heeft een actie georganiseerd en heeft waarnemers naar de acties in de deelnemende buurlanden gestuurd.Twee acties vonden plaats in België: één aan de Liefkenshoek naar Antwerpen, de andere te Weyler aan de Belgisch-Luxemburgse grens. Tegelijkertijd vond een actie plaats in Moerdijk in Nederland en in Mertert in het Groothertogdom Luxemburg.

De controle had tot doel de staat van de vrachtwagens en hun aanhangwagens op ADR-vlak te controleren. Deze controles sloegen ook op de naleving van de regelgeving met betrekking tot de rij- en rusttijden van de bestuurders, en op de vervoersdocumenten.De wegcontroles hebben in zijn algemeenheid een meervoudig doel: de verkeersveiligheid garanderen is het meest evidente aspect, maar daarnaast zijn ze gericht op het garanderen van een gezonde concurrentie tussen de transporteurs en op het verzekeren van correcte arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs.

RESULTATEN: Er namen een dertigtal personen deel aan de controles en 70 voertuigen werden tegengehouden ter controle. Hiervan waren 21 voertuigen in overtreding.Er werden 14 inbreuken inzake ADR vastgesteld, bijvoorbeeld onvoldoende ADR-signalisatie of onvoldoende ladingzekering .Belangrijke overtredingen werden vastgesteld met betrekking tot de rij- en rusttijden van de bestuurders, en hetzelfde geldt voor het foutief gebruik van de tachograaf.Dit gaf aanleiding tot onmiddellijke inningen of processen-verbaal alsook tot 4 immobilisaties.