Info Burgers » Nieuws » België en Nederland benadrukken steun voor regionale energiesamenwerking

België en Nederland benadrukken steun voor regionale energiesamenwerking

11 apr. 2016

foto (c) EU2016NL

In de marge van de informele Energieraad van 10 en 11 april ondertekenden de Nederlandse minister Henk Kamp en de Belgische minister Marie Christine Marghem een politieke verklaring over energiesamenwerking tussen Nederland en België.

Daarin engageren ze zich prioritair samen te werken in de verschillende regionale initiatieven waarin de beide landen actief zijn. Onder meer het Benelux Energie Expertisenetwerk, het Pentalateraal Energie Forum en NSCOGI worden vernoemd – telkens initiatieven waarin het Benelux Secretariaat-Generaal een belangrijke rol speelt.

De steun die de ministers uitspreken voor deze samenwerkingsverbanden sluit aan bij de boodschap die minister Kamp aan zijn collega’s meedeelde bij de opening van de informele Raad: “Een interne energiemarkt is het ultieme doel, regionale samenwerking kan daartoe de opstap zijn”.