Info Burgers » Nieuws » Belgische Kamers van Handel en Nijverheid te gast bij de Benelux Unie

Belgische Kamers van Handel en Nijverheid te gast bij de Benelux Unie

20 nov. 2014

Op 20 november 2014 brachten vertegenwoordigers van de Belgische Kamers van Handel en Nijverheid uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap een bezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux.

Adjunct Secretaris Alain de Muyser stelde in zijn presentatie de Benelux Unie, haar actuele uitdagingen en haar potentie als laboratorium voor de EU te dienen. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan economisch-gerelateerde projecten van de Benelux op het gebied van transport en logistiek, administratieve lastenverlichting, fraudebestrijding en de (Benelux) interne markt. In de discussie werd tevens van gedachten gewisseld over de mogelijkheden tot en het belang van betrokkenheid van de verschillende delen van het maatschappelijk middenveld voor het functioneren van de Benelux.

De bijeenkomst werd gezamenlijk georganiseerd door de FOD Economie, de Federatie van Belgische Kamers van Nijverheid en Handel en het Secretariaat-Generaal van de Benelux.