Info Burgers » Nieuws » Benelux aanjager van Europees netwerk van crisiscentra

Benelux aanjager van Europees netwerk van crisiscentra

02 mei. 2019

De directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux-landen, hun collega-directeuren-generaal van zeven andere Europese crisiscentra en vertegenwoordigers van de Raad van de EU en de NAVO zijn vandaag samengekomen in het Huis van de Benelux.  De directeur-generaal van het Belgische crisiscentrum, Bart Raeymaekers, nam in 2018 het initiatief voor een dergelijke bijeenkomst op Europees niveau.

Zonder de bestaande structuren en mechanismen op EU-niveau te willen dupliceren, moet een dergelijk netwerk het mogelijk maken om zich bewust te zijn van de uitdagingen die de collega's moeten aangaan, expertise en ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van nationale oplossingen en elkaar snel te bereiken in geval van een crisis of noodsituatie.

De bijeenkomst werd geopend door Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, die de voorlopersrol van de Benelux beklemtoonde.  Hij wees met name op de in 1985 gestarte Schengensamenwerking, die verdere vooruitgang op het gebied van de Europese integratie mogelijk heeft gemaakt. Ook merkte hij op dat de Benelux-landen sinds 2006 samenwerken op het terrein van crisisbeheersing. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft zich vervolgens bij deze samenwerking aangesloten.

Het doel van deze eerste ontmoeting was om elkaar te leren kennen en de nationale procedures en strategieën voor crisisbeheersing onderling toe te lichten.   Het huidige en toekomstige EU-voorzitterschap heeft tevens kunnen rapporteren over de huidige en toekomstige werkzaamheden binnen de EU-organen. Voorts was een van de belangrijkste thema’s van de dag hoe de EU en de landen omgaan met hybride dreigingen.

Deze bijeenkomst werd afgesloten met een toespraak van Belgisch minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Het is nu zaak dit Europese netwerk te ontwikkelen in het licht van het verdere verloop van toekomstige bijeenkomsten.