Info Burgers » Nieuws » Benelux als platform voor overeenstemming inzake problematiek grensarbeiders

Economie, Mobiliteit

Benelux als platform voor overeenstemming inzake problematiek grensarbeiders

13 feb. 2023

Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers nam deel aan de euregionale ‘grenstop’ in Heerlen over de problemen die grensarbeiders ervaren met thuiswerken na de coronaperiode. Deze top maakte duidelijk dat de deelnemers ook naar de Benelux kijken om tot oplossingen te komen. Concreet dient men tussen de landen te bepalen hoelang grensarbeiders mogen telewerken/thuiswerken zonder onder een ander sociaal en fiscaal regime te komen te vallen.

Thuiswerken is het ‘nieuwe normaal’, maar grensarbeiders worden op dit moment geconfronteerd met onduidelijkheid hierover. Niet alleen zij, maar ook hun werkgevers moeten hierdoor een hoop administratieve rompslomp verwerken. Zo erg zelfs dat grensarbeiders erover nadenken hun activiteiten in het buurland stop te zetten. Dit is niet bevorderlijk voor de economische dynamiek in een regio die gekenmerkt wordt door een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Reden genoeg om hier iets aan te doen. Naast Weekers zaten tijdens deze top ook de minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen: Marcus Optendrenk, de Nederlandse staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij en een vertegenwoordiger van de Belgische federale overheidsdienst Financien aan tafel. Zowel de fiscale, de sociale als administratieve kant van deze complexe problematiek waarop verschillende regelgeving van toepassing is werd besproken.

Dankzij de grenstop kwamen de partners nader tot elkaar en werden alvast stappen gezet in de goede richting. Frans Weekers benoemde op 9 februari tijdens de officiële lancering van het Nederlands voorzitterschap in Den Haag nog dat het een prioriteit van de Benelux is om mee te werken aan structurele oplossingen in het belang van grensarbeiders en de werkgevers die hen tewerkstellen.