Info Burgers » Nieuws » Benelux bespreekt effecten klimaatverandering op energiebeleid

Benelux bespreekt effecten klimaatverandering op energiebeleid

10 nov. 2016

Na de effecten van de klimaatverandering op volksgezondheid, risicobeheersing en transport recent in kaart te hebben gebracht, besprak men op Benelux-niveau de risico’s en kansen van de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden voor de energiesystemen in de Benelux en de aangrenzende regio’s. Dit alles werd gestimuleerd door de daartoe opgerichte Benelux-Werkgroep Klimaatadaptatie en ondersteund door het Benelux Energie Expertise Netwerk.

Hevige neerslag, zware sneeuwval, meer en langere hittegolven en periodes van droogte, zeespiegelrijzing en meer overstromingen zullen belangrijke gevolgen hebben op de energiesystemen in de Benelux-regio. De energievraag zal grondig veranderen zoals bijvoorbeeld een stijgende vraag naar elektriciteit in de zomer en een daling van de vraag naar gas en stookolie in de winter.  De productie kan last ondervinden van tekorten aan koelwater met het risico op het afschakelen van energiecentrales. Ook de waterkracht komt mogelijk in het gedrang. Anderzijds kunnen de mogelijkheden van wind- en zonne-energie toenemen. Door de sterkere schommelingen moet netwerken voor energietransport flexibeler en beter geconnecteerd worden. Ook zoekt men naar grotere en  flexibeler systemen van energieopslag.

Het energiesysteem veerkrachtig maken vereist investeringen op langere termijn, maar is zeer belangrijk om de economie en de samenleving te laten blijven functioneren.

Daarom is het noodzakelijk dat de Benelux-landen samenwerken om de veerkracht van het energiesysteem en de mogelijke verbeteringen eraan reeds te anticiperen.

Aan deze discussie namen overheden en experten uit het Benelux Energie Expertise Netwerk  en Noordrijn-Westfalen deel, evenals van het Internationaal Energie Agentschap, de Europese Commissie, de Europese investeringsbank en van de energiesector zelf, zoals de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gas Bedrijven (FEBEG).