Info Burgers » Nieuws » Benelux-bijeenkomst over informatiegestuurde politiezorg

Benelux-bijeenkomst over informatiegestuurde politiezorg

10 apr. 2008

Informatiegericht werken door de politie stond centraal op een tweedaagse bijeenkomst van 7 tot 8 april 2008 georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux en het Belgische Commissariaat Generaal voor de lokale politie. Meer dan 60 politiemensen uit de drie partnerlanden namen deel aan deze conferentie met als thema informatiegestuurde politiezorg (IGPZ).

 

“De politie heeft altijd informatiegericht gewerkt, maar die informatie was niet georganiseerd. Ze kwam hoogstens één agent of een dienst ten goede, maar niet de totale politiewerking. Hoe we met deze informatie kunnen omgaan is het doel van deze conferentie” zei Willy Bruggeman, voorzitter van de Belgische Federale Politieraad.

 

Het was de gelegenheid om in Benelux-verband ervaringen en ‘goede praktijken’ rond het concept IGPZ uit te wisselen. Er werd nagedacht over de kritieke succesfactoren, eventuele knelpunten en toekomstmogelijkheden om voor de lokale politie op het terrein de dagdagelijkse informatiestromen zo gestructureerd en eenvoudig mogelijk te beheren.

 

De Commissaris-generaal van de Belgische federale politie, Fernand Koekelberg, onderstreepte in zijn openingstoespraak dat het IGPZ één van de fundamenten is van excellente politiezorg en tevens de rode draad vormt van het nationale veiligheidsplan 2008-2011.  

Fernand Koekelberg, Commissaris-generaal van de Belgische federale politie

 

Uit de uiteenzetting van Fred Stegman, districtschef bij de politie Midden en West Brabant,  bleek dat in Nederland al enorm veel ervaring is opgedaan om op een pragmatische wijze informatie te beheren en te delen. Volgens hem is één van de succesfactoren om hierin te slagen “de cultuuromslag die intern dient te gebeuren opdat elk personeelslid zich bewust wordt van en zich betrokken voelt bij het politiekorps als een informatieverwerkend bedrijf”.

 

Ook in België spelen een aantal lokale politiekorpsen een voortrekkersrol in deze materie. Zo hebben in de streek van Vlaams Brabant de politiezones een ‘briefing/debriefing-tool’ ontwikkeld waarbij wijkwerking, interventie en recherche elkaar voortdurend op de hoogte houden van de wekelijkse stand van zaken met betrekking tot wijken, straten of personen. De politiezone VLAS (Kortrijk en omstreken) beklemtoonde de noodzaak om alle partners (bestuurlijk, justitieel, maatschappelijk) nauw te betrekken bij de informatiecyclus. IGPZ betekent in die zone niet “Meer blauw op straat”, wel “Beter blauw op straat”. De politiezone van de regio Namen is met het project “infoscan” volop bezig om in de toevloed van informatie structuur aan te brengen om zo de verwerking ervan te faciliteren.

Verschillende sprekers wezen erop dat informatie gestuurd werken geen doel op zich is, wel een middel om tot een meer effectieve en efficiënte werking te komen.

 

Nederland staat structureel op het gebied van informatiegestuurde politiezorg verder dan België of Luxemburg. Bij alle deelnemers leefde echter het gevoel dat dit geen reden kon zijn om in de toekomst niet verder samen te werken. Samenwerking vanuit ieders eigenheid bleek juist op deze conferentie tot een meerwaarde te leiden.

 

Tot slot werd afgesproken om de bevindingen van de verschillende deelnemers eerst op het nationale niveau te bespreken, om daarna te zien hoe in de toekomst op Benelux-niveau de “good practices” met elkaar gedeeld kunnen worden.   

Zicht op de conferentie in het gebouw van het Secretariaat-Generaal Benelux