Info Burgers » Nieuws » Benelux-brochure : grensoverschrijdend aanpakken van mensenhandel

Benelux-brochure : grensoverschrijdend aanpakken van mensenhandel

29 mrt. 2021

Elk jaar maakt mensenhandel over de hele wereld, ook in Europa en meer specifiek in de drie landen van de Benelux en de buurlanden, tal van slachtoffers. Onder hen kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen. Het is dan ook van essentieel belang dat de Benelux-landen de handen in elkaar slaan in de strijd tegen deze criminaliteit. 

Om deze samen te kunnen aanpakken is het delen van kennis, ervaring en expertise tussen buurlanden noodzakelijk. Informatie uitwisselen laat immers toe de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren en samenwerkingsopportuniteiten de ontdekken. 

Deze Benelux-brochure  zoomt in op de strafrechtelijke aspecten van an mensenhandel in elk van de drie landen, de organisaties die rond mensenhandel werken en de manier waarop de landen de opvang en bijstand organiseren van slachtoffers. Deze gespecialiseerde informatie is gericht op professionals  in de Benelux-regio die in hun dagelijkse praktijk rechtstreeks in contact kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel.