Info Burgers » Nieuws » Benelux-conferentie over de bestrijding van advertentiefraude

Benelux-conferentie over de bestrijding van advertentiefraude

18 mrt. 2013

Tijdens de ‘preventiemaand acquisitie-/advertentiefraude’ vond op 18 maart 2013 een conferentie plaats in Luxemburg over het voorkomen van dit type fraude. Dit evenement werd door de Kamer van Koophandel van het Groothertogdom Luxemburg in zijn hoedanigheid van Enterprise Europe Network-Luxembourg  georganiseerd in samenwerking met het Secretariaat-Generaal van de Benelux en het ministerie van Middenstand en Toerisme. De conferentie was bedoeld voor KMO’s/KMI’s, die steeds meer en meer het slachtoffer worden van oneerlijke handelspraktijken.

De Luxemburgse minister van Middenstand en Toerisme, mevrouw Françoise Hetto-Gaasch, riep ondernemers in haar openingstoespraak op tot waakzaamheid vooraleer zij zich via hun handtekening ergens toe verbinden en spoorde iedereen ertoe aan actief bij te dragen aan het voorkomen van advertentiefraude door ervaringen met anderen te delen.

  Intensievere samenwerking De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux-Unie, de heer Alain de Muyser, wees erop dat er dringend een gecoördineerd optreden op internationale schaal nodig is om een einde aan misleidende marketingpraktijken te maken. Om die sense of urgency kracht bij te zetten, houdt de Benelux momenteel een enquête bij ondernemingen in de Benelux om de financiële schade die door advertentiefraude wordt veroorzaakt, in kaart te brengen. Gehoopt wordt dat dankzij die cijfergegevens vanuit het beleid het besef groeit dat er wet- en regelgeving moet komen en dat er voldoende middelen moeten worden ingezet om misleidende marketingpraktijken te voorkomen en weg te werken.   Good practices in de Benelux Belgische en Nederlandse deskundigen deelden in een workshop hun ervaringen en hun aanpak op het gebied van de bestrijding van advertentiefraude. Fleur van Eck, directeur van het Nederlandse Steunpunt Acquisitiefraude, lichtte de proactieve aanpak toe. Zo werden er in 2012 26.000 meldingen van fraude ontvangen . Zij riep op om derden, die worden ingeschakeld in frauduleuze processen (banken, telefooncentrales enz.), actief te betrekken bij de bestrijding van advertentiefraude. Luc Hendrickx, directeur bij UEAPME (The European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises) schetste de Belgische wettelijke grondslag om fraude met bedrijvengidsen strafrechtelijk aan te pakken. Door de goedkeuring van de Belgische wet zijn fraudeurs nu uitgeweken naar landen met mildere wettelijke voorzieningen.

De deelnemers waren het erover eens dat een afstemming van de wet- en regelgeving alsook het bundelen van krachten noodzakelijk is om deze frauduleuze praktijken te stopen.