Info Burgers » Nieuws » Benelux-expertenbijeenkomst over mensenhandel

Benelux-expertenbijeenkomst over mensenhandel

17 mrt. 2021

Op 17 maart 2021 is een 60-tal deskundigen uit de drie landen digitaal bijeengekomen om het vraagstuk van de aanpak van klanten die betaalde seks hebben met slachtoffers van mensenhandel te bespreken.

 Onder leiding van de secretaris-generaal, Alain de Muyser, hadden de vertegenwoordigers van de drie landen de gelegenheid van gedachten te wisselen over de definitie en identificatie van klanten, over best practices in hun landen met betrekking tot klanten van seksuele uitbuiting of jongerenprostitutie, of over de wijze waarop zij kunnen worden ontmoedigd.

 Er kan worden gesteld dat dit een gevoelig en complex onderwerp is, waarbij de wetgeving van land tot land verschilt. Het is bijzonder belangrijk het debat niet te simplificeren door de klant automatisch als een seksuele uitbuiter te bestempelen. Er moet meer nadruk worden gelegd op bewustmaking en preventie om klanten aan te moedigen hun verantwoordelijkheid te nemen en verdachte of bedenkelijke situaties te melden.

De experts hebben ook herhaaldelijk gewezen op het belang van het web en sociale netwerken. In een digitale wereld vormen sociale netwerken een gevaar in de context van seksuele uitbuiting, maar zij kunnen en moeten ook een sleutelrol spelen bij bewustmaking en preventie.

 Deze studiedag heeft de deskundigen in staat gesteld zich te beraden over de wijze waarop de grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende partijen kan worden verbeterd om de uitdagingen het hoofd te bieden.