Info Burgers » Nieuws » Benelux-grensarbeidersbrochures 2011 beschikbaar

Benelux-grensarbeidersbrochures 2011 beschikbaar

09 aug. 2011

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux brengt jaarlijks drie up-to-date brochures uit om grensarbeiders aan de juiste informatie te helpen in de doolhof van sociale en fiscale wetgeving. Een grensarbeider heeft immers te maken met twee landen namelijk zijn woonland en zijn werkland.

Deze brochures, aangepast aan de meest recente EU-regelgeving, zijn in de eerste plaats bestemd voor werkgevers en sociale uitkeringsinstellingen in de drie landen die met de grensarbeiders samenwerken, maar ook nuttig voor de grensarbeider zelf.

Brochures

Ondanks het bestaan van de Europese Unie blijkt het in de praktijk vaak onmogelijk om de wetgeving op sociaal-, fiscaal- en arbeidsrechtelijk vlak te harmoniseren zodat het ingewikkeld is voor de grensarbeider om uit te maken welke regelingen op zijn/haar persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Daarom zijn alle inlichtingen hierover (o.a. hoe een arbeidsovereenkomst afsluiten, mutualiteit regelen, sociale premies betalen ,pensioen, enz…) binnen de Benelux in drie brochures opgenomen, die ingaan op de specifieke positie van:

Belgische grensarbeiders in Nederland (ca. 31.500 personen); Nederlandse grensarbeiders in België (ca 7.500 personen); Belgische grensarbeiders in Luxemburg (ca 40.000 personen) en Luxemburgse grensarbeiders in België (ca 500).  

Internetportaal

Ook is het Secretariaat-Generaal van de Benelux gestart met het opbouwen van een internetportal om grensarbeiders nog beter en nog sneller te informeren. Deze zal eind dit jaar klaar zijn.

In Benelux-verband vindt overigens regelmatig overleg plaats over de wijze waarop aan de problemen van grensarbeiders tegemoet kan worden gekomen. Zo informeren de drie landen elkaar over veranderingen in wet- of regelgeving die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de positie van grensarbeiders.