Info Burgers » Nieuws » Benelux host experten discussie over de invloed van territoriale leveringsbeperkingen op mededinging

Benelux host experten discussie over de invloed van territoriale leveringsbeperkingen op mededinging

09 nov. 2018

Op 9 november vond in het Benelux Huis een debat plaats over territoriale leveringsbeperkingen en hun invloed op mededinging in de Benelux. Een panel van experts van DG Interne Markt en DG Mededinging van de Europese Commissie, de Belgische mededingingsautoriteit en vertegenwoordigers van de Belgische en Europese detailhandelsorganisaties bespraken met het aanwezige publiek het bestaande beleidskader, hun beleidsvoornemens en overwegingen bij de vorming van mogelijk toekomstig beleid t.a.v. territoriale leveringsbeperkingen.

De bijeenkomst bracht zo’n 50 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beleidsambtenaren van Belgische en Luxemburgse ministeries, en de Europese commissie bijeen. Het bedrijfsleven was door associaties en ondernemingen uit de detailhandel, van merkenartikelen en gespecialiseerde advocatenkantoren aanwezig. Deze door de Benelux Unie gehoste bijeenkomst was georganiseerd door een PaRR, een in mededinging gespecialiseerde informatiedienst.

Territoriale leveringsbeperkingen zijn beperkingen die een leverancier detailhandelaren oplegt en hen belemmeren om goederen vrijelijk af te nemen, met name in de landen van hun keuze. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de consumenten als voor winkeliers. Zij betalen teveel of worden in hun concurrentie positie aangetast.

De Benelux-landen werken sinds enkele jaren samen rond het thema territoriale leveringsbeperkingen. In 2015 ondertekenden de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse ministers van Economie een Aanbeveling om de samenwerking ten aanzien van territoriale leveringsbeperkingen te versterken om de positie van de ondernemingen en consumenten te verbeteren. Een gezamenlijke enquête onder detailhandelaren in de drie landen toonde aan dat territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel in alle Benelux landen voorkomen, een breed spectrum van producten en ondernemingen van alle groottes treffen en negatieve effecten hebben op o.a. consumentenprijzen, winstmarges en het productaanbod. De resultaten van deze enquête werden in juni 2018 officieel aangeboden aan Europees commissaris Bienkowska.