Info Burgers » Nieuws » Benelux host vergadering van het “Photovoltaic Power Systems (PVPS) Programme” van het Internationaal Energie Agentschap.

Benelux host vergadering van het “Photovoltaic Power Systems (PVPS) Programme” van het Internationaal Energie Agentschap.

21 sep. 2018

Van 19 tot 21 september vond in het “Huis van de Benelux” een vergadering van de werkgroep “strategic analysis of photovoltaic and its outreach” van het PVPS-Programma van het Internationale Energie Agentschap plaats. Drie dagen lang discussieerden en informeerden 30 experts op het gebied van zonne-energie elkaar over de laatste ontwikkelingen o.g.v. markt- en technologie ontwikkeling wat betreft zonne-energie. 

De vergadering bracht vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, NGO’s en onderzoeksinstituten uit 11 landen bijeen. Onder de deelnemende landen waren België, Nederland, verschillende Europese landen, maar ook uit Japan, Korea en Australië. Vanuit België namen o.a. de « Association pour la Promotion des Energie Renouvelables asbl » (APERe) en het Vlaams Energieagentschap deel. Nederland werd vertegenwoordigt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

De vergadering werd georganiseerd door de Belgische NGO APERe, dat België in deze PVPS-werkgroep. De organisatie is lid van het Benelux Energie Expertise Netwerk. Het netwerk heeft tot doel de energietransitie in de Benelux te ondersteunen en brengt kennisinstellingen, overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijeen. Het telt momenteel bijna 50 leden uit de drie Benelux landen en heeft enkele strategische partners in Noordrijn-Westfalen.