Info Burgers » Nieuws » Benelux Klimaatadaptatie overleg verkent kansen en uitdagingen rond water en droogte

Benelux Klimaatadaptatie overleg verkent kansen en uitdagingen rond water en droogte

18 feb. 2021

De extreme weersomstandigheden van de laatste jaren zorgen ervoor dat de Benelux regio kampt met natte, stormachtige winters en droge, hete zomers, nog eens versterkt door de grote verstedelijking van onze landen. Dit heeft gevolgen op het water dat wij tot onze beschikking en zo hard nodig hebben: onder andere voor consumptie, om onze flora en fauna in stand te houden, voor de landbouw, voor andere industriële toepassingen en het vervoer over het water. Een goede hoeveelheid water op de juiste plek, op het juiste moment is een gedeelde uitdaging voor de Benelux-landen. 

Tevens een uitdaging die zij proactief aangaan, zo bleek vandaag in een uitwisseling binnen de Benelux Werkgroep Klimaatadaptatie. De waterbeschikbaarheid moet immers in balans worden gebracht met de vraag en aanbod en daarbij moeten zowel de gezondheid als de bescherming van mens en natuur centraal staan. Zo hebben bijvoorbeeld flitsoverstromingen – die steeds vaker voorkomen – grote impact op de menselijke leefomgeving en op infrastructuur. Het is een onvoorspelbaar risico dat potentieel veel schade kan veroorzaken.  

Tijdens het overleg werd door het kennisinstituut Deltares een verhelderende presentatie gegeven over de relatie tussen klimaatopwarming en de gevolgen voor water in brede zin. Overstromingsgevaar of juist droogte, de wens om meer over water te vervoeren versus de beperktere capaciteit bij lage waterstanden. We zijn als landen door onze nauw vertakte grensoverschrijdende wateren en waterhuishouding op elkaar aangewezen en zullen in de verschillende klimaatscenario´s afgestemd moeten handelen in de te treffen remedies. 

Ook financiële aspecten spelen een rol, bijvoorbeeld  voor het vervoer van goederen over het water, zeker voor de Benelux die binnen Europa instaat voor 78% van de binnenvaart. De lage waterniveaus van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat niet altijd met volle lading gevaren kon worden. Terwijl deze vervoersmodus juist in het kader van duurzaamheid de voorkeur heeft. 

Succesvolle aanpak van klimaatverandering op het vlak van water vraagt om ‘regionale samenwerking’ tussen aangrenzende landen en kennisinstellingen. De noodzaak dringt zich op om vooruit te kijken en – ook op basis van nauwkeurige gegevens en modellen – de juiste maatregelen te nemen en daarbij tot grensoverschrijdende richtlijnen te komen.

Daarom hebben de Benelux lidstaten besloten om deze uitwisseling over water- en droogtemanagement een vervolg te geven en zich verder te verdiepen in het bronnenbeheer, (flits)overstromingen, waterdebieten en de prioritering van watergebruik. 

Overigens stroomt het water al langer door de Benelux-samenwerking: zo werd in 2009 een Beschikking inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Benelux-landen, M(2009)1, ondertekend.