Info Burgers » Nieuws » Benelux lanceert de Week van de Multimodaliteit #wvdmm

Benelux lanceert de Week van de Multimodaliteit #wvdmm

17 okt. 2016

Op basis van het Benelux-rapport "Vrachtvervoer" (2016) is de positie van de Benelux als draaischijf voor het internationale goederenvervoer onbetwistbaar.

Een van de aanbevelingen van het rapport is om de vlotte en duurzame afhandeling van de goederenstromen hoog op de beleidsagenda in de Benelux te houden in termen van infrastructuur, multimodaliteit, regelgeving, verkeersmanagement (bv. intelligente vervoerssystemen) en beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen.

De Benelux promoot weliswaar al verscheidene jaren de samenwerking op verschillende vervoerswijzen - weg, binnenvaart, spoor, zee en lucht –, maar dit gebeurde tot nog toe op afzonderlijke wijze. Voortaan moet worden gewerkt vanuit een meer onderling verbonden visie. Een multimodale aanpak van het vrachtvervoer zorgt ervoor dat de uitdagingen van de Benelux gezamenlijk kunnen worden opgepakt: congestie, reactievermogen, verontreiniging, innovatie. Om de transport en logistieke sector als kansrijke sector te behouden, zijn de Benelux-landen erbij gebaat om de grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten.

In dit licht organiseert de Benelux in de week van 17 oktober De Week van de Multimodaliteit, waarin dit onderwerp aan de orde wordt gesteld tijdens rondetafels, debatten, presentaties en strategisch hoogambtelijk overleg onder Luxemburgs voorzitterschap. Mede op basis van de resultaten van deze besprekingen zullen de samenwerkingsprioriteiten voor 2017 worden vastgelegd.

Ter gelegenheid van deze week publiceert de Benelux een speciale
Newsletter over Multimodaliteit

Programma van de Week