Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen werken actief aan een eerlijk fiscaal beleid en het opsporen van fraude

Benelux-landen werken actief aan een eerlijk fiscaal beleid en het opsporen van fraude

16 mei. 2013

Onder voorzitterschap van adjunct-secretaris generaal, dhr. Alain de Muyser, en in het bijzijn van adjunct-secretaris-generaal, dhr. Luc Willems, is het Benelux Strategisch Overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude op 16 mei samengekomen in het Kasteel van Senningen te Luxemburg.

Binnen dit overleg komen de hoge ambtenaren van de Benelux-landen samen om de prioriteiten van de activiteiten in het kader van de fiscale samenwerking en de strijd tegen de fraude vast te leggen, de werkzaamheden te begeleiden, de opvolging van de afspraken te monitoren en op een resultaatgerichte manier uitvoering te geven aan het Benelux Jaarplan 2013.

Het Benelux Strategisch Overleg en de bijbehorende thematisch subgroepen werken, daarbij ondersteund door het Secretariaat-Generaal, op een breed scala aan domeinen, zoals douane en accijnzen, btw-carrousselfraude, fraude binnen de sector van de elitepaarden en de vastgoed- en bouwsector. De partners streven daarbij altijd naar concrete samenwerking, die bijvoorbeeld, op het vlak van de zwendelvennootschappen en fictieve domicilieringen, resulteerde in een formulier, Benelux24, dat gebruik wordt voor de uitwisseling van informatie over nieuwe limited’s.

De drie landen wensen via het Benelux-platform ook aandacht te geven aan nieuwe en actuele thema’s. Zo zullen de partners in juni kijken hoe zij hun krachten kunnen bundelen waar het gaat om de aanpak van de Cyprus- en de andere off shore routes, die recent nog op veel aandacht in de pers konden rekenen. In september zal het Benelux Secretariaat-Generaal een multidisciplinaire studiedag organiseren over de faillissementsfraude.