Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen werkten samen om BTW-procedures voor ondernemers te vereenvoudigen

Benelux-landen werkten samen om BTW-procedures voor ondernemers te vereenvoudigen

26 nov. 2014

Om te vermijden dat ondernemers zich moeten registreren en BTW-aangiftes in moeten dienen in elke lidstaat van verbruik, geldt vanaf 1 januari 2015 een bijzondere facultatieve regeling genaamd Mini One Stop Shop / mini-éénloketsysteem. De Mini One Stop Shop stelt de ondernemer in staat om een lidstaat aan te wijzen als enig elektronisch loket waartoe hij zich kan wenden om zich voor BTW-doeleinden te identificeren, BTW-aangifte te doen en de BTW te betalen. Deze lidstaat van identificatie, die dus van de ondernemer de BTW-aangifte ontvangt, zal vervolgens zorgen dat deze BTW terecht komt in de betrokken lidstaten van verbruik. Op deze manier worden de lasten voor de ondernemers verlicht.

Ten aanzien van de Mini One Stop Shop hebben de Benelux-landen er in het voorbereidende traject gezamenlijk over gewaakt dat er zoveel mogelijk oog zou zijn voor een soepele werking van het systeem en een administratieve vereenvoudiging voor de ondernemers.

Ondernemers kunnen meer informatie over de Mini One Shop vinden op Telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten opgelet: nieuwe BTW-regelgeving vanaf 1 januari 2015