Info Burgers » Nieuws » Benelux maakt grensoverschrijdend ambulancevervoer mogelijk.

Benelux maakt grensoverschrijdend ambulancevervoer mogelijk.

11 dec. 2009

BRUSSEL, 11-12-2009 - Nederlandse en Belgische ambulances kunnen bij een noodgeval ook op elkaars grondgebied gaan helpen. Een bijstandsregeling werd hiervoor deze week ondertekend door de Benelux-ministers van Buitenlandse Zaken, onder het Nederlandse voorzitterschap van minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen. Dit deelde vandaag de Belgische Vice-Eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx mee tijdens de plenaire zitting van het Benelux-parlement.

In de grensstreek tussen Nederland en België is het soms noodzakelijk een beroep te doen op elkaars hulpdiensten. Maar in de praktijk botste men op allerlei belemmeringen. Zo rezen er vragen over o.a. de erkenning van de ambulances, de verschillen in bevoegdheid van de interventieteams, de communicatie tussen de hulpdiensten en de vergoedingen.

Het Benelux-parlement, waarin parlementsleden uit Nederland, België en Luxemburg zitten, had medio dit jaar in een aanbeveling erop aangedrongen snel een regeling uit te werken.

Met deze Benelux-regeling worden deze knelpunten weggenomen zodat, in het belang van de patiënt, op een snelle, doeltreffende en efficiënte wijze spoedeisende geneeskundige hulpverlening kan worden geboden aan bewoners van de grensstreek.

Uitgangspunten van de ambulanceregeling zijn:

De grensoverschrijdende bijstand van ambulances is enkel bedoeld voor noodgevallen en bij een tekort aan eigen ambulances. Het personeel van de ambulance mag in het buitenland de medische handelingen verrichten waartoe ze in eigen land bevoegd zijn.

Deze regeling is geïnspireerd op bestaande overeenkomsten die België met Frankrijk en Duitsland afsloot. Aan grensoverschrijdende ambulance bijstand in het Luxemburg-Belgische grensgebied is in de praktijk vrijwel nooit behoefte.

Ze treedt in werking na bekendmaking in het Benelux-publicatieblad.

>>> Benelux-beschikking + memorie van toelichting (hier downloaden)