Info Burgers » Nieuws » Benelux neemt deel aan het internationale symposium over biodiversiteit in Luxemburg

Benelux neemt deel aan het internationale symposium over biodiversiteit in Luxemburg

05 sep. 2016

Op 5 september heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, vertegenwoordigd door adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser, in aanwezigheid van Luxemburgs minister van Milieu, Carole Dieschbourg, de opening van het 11e internationale symposium over wilde zwijnen in het Luxemburgse Mersch bijgewoond.

Tijdens dit symposium heeft de heer de Muyser aan ruim 150 deskundigen uit de hele wereld de Benelux-samenwerking toegelicht in zijn geheel en in het bijzonder de regionale samenwerking op het gebied van jacht en (veterinaire-) en voedselveiligheid. De drie Benelux-landen werken in beide sectoren intensief samen met name omdat ze in belangrijke mate grensoverschrijdend zijn. Via overeenkomsten zoals het Protocol over de jacht, dat een uniek kader biedt voor de jacht op het Benelux-grondgebied en de Benelux-Beschikking op het gebied van diergezondheid, waarmee grensbeweiding wordt gefaciliteerd, onderstreepte de heer de Muyser de relevantie, actualiteit en sterkte van de regionale Benelux-samenwerking en wees hij op de voortrekkersrol van de Benelux in de Europese Unie.