Info Burgers » Nieuws » Benelux niet weg te denken van de TEN-T Days in Rotterdam

Benelux niet weg te denken van de TEN-T Days in Rotterdam

22 jun. 2016

Vier van de TEN-T (Trans-Europese transportnetwerken) corridors doorkruisen het Benelux-grondgebied en verbinden de 3 lidstaten met het hinterland. Geen wonder dus dat de Benelux volop zichtbaar was op de  op de TEN-T-dagen die van 20 tot 22 juni 2016 door het Nederlandse EU-voorzitterschap te Rotterdam werden georganiseerd. De Benelux lidstaten maakten afspraken over grensoverschrijdend spoorvervoer met Duitsland, Benelux  regio´s presenteerden grensoverschrijdende mobiliteitsprojecten.

Ook het Secretariaat-Generaal droeg zijn steentje bij en stelde de Benelux-samenwerking voor in het paneldebat over de Europese plannen rond alternatieve brandstoffen. In een rondetafelgesprek rond het thema 'Scale-up alternative fuels on the TEN-T network, how to develop a cross-border approach?' werd gefocust op de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van alternatieve brandstoffen.

Dit evenement bood de gelegenheid om de aandacht te vestigen op de instemming van de regeringen met de in oktober 2015 getekende Benelux-verklaring over alternatieve brandstoffen. In die aanbeveling wordt bevestigd dat de drie landen gaan samenwerken rond de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Deskundigen uit de drie landen wisselen momenteel in de Benelux-werkgroep Alternatief Vervoer onderling kennis en goede praktijken uit over de aanleg van infrastructuur. Met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende technische opportuniteiten en knelpunten, het goed op elkaar laten aansluiten en de gebruiksvriendelijkheid van de systemen voor burgers en bedrijven.