Info Burgers » Nieuws » Benelux-samenwerkingsovereenkomst over digitale geo-informatie ondertekend

Benelux-samenwerkingsovereenkomst over digitale geo-informatie ondertekend

08 jun. 2012

De Belgische (op federaal en gewestelijk niveau), Nederlandse en Luxemburgse Ministers, bevoegd voor geografische informatie infrastructuur, hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend over grensoverschrijdende samenwerking rond digitale geo-informatie tussen de drie landen.

Essentieel voor een succesvolle aanpak van grensoverschrijdende uitdagingen is de vindbaarheid, beschikbaarheid en combineerbaarheid over de landsgrenzen heen van geharmoniseerde geodata. Denk maar aan de noodzaak hiervan voor projecten rond verkeer en vervoer, ruimtelijke planning, veiligheid, natuurbeheer, enz…

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux faciliteerde de samenwerking tussen de drie landen voor het realiseren van een adequate geo-informatievoorziening gericht op de grensgebieden van de Benelux-landen. Via de ondertekening van dit MoU wordt hiervoor het nodige politieke draagvlak verkregen.

Het MoU bevat onder meer de uitgangspunten om de Europese INSPIRE-richtlijn een regionale uitwerking te geven, de grensoverschrijdende samenwerking rond digitale geo-informatie zo makkelijk mogelijk te maken en te streven naar een optimale kennisdeling.

Recent werd op het Benelux-secretariaat een workshop georganiseerd om praktische afspraken te maken rond de uitvoering van dit MoU.       MoU over grensoverschrijdende samenwerking rond digitale geo-informatie tussen de drie landen.