Info Burgers » Nieuws » Benelux stimuleert grensoverschrijdende veiligheidsopleiding tussen Vlaanderen en Nederland

Benelux stimuleert grensoverschrijdende veiligheidsopleiding tussen Vlaanderen en Nederland

28 sep. 2010

28-09-2010|In Antwerpen werd op dinsdag 28 september het startschot gegeven voor het onderwijsproject ‘Verbonden in Veiligheid’, in aanwezigheid van Benelux-secretaris-generaal Dr. Jan P.R.M van Laarhoven. Het Benelux-secretariaat te Brussel stelt immers haar netwerk en ervaring ter beschikking bij de opzet, de ontwikkeling en de uitvoering van dit project.

Met de steun van Europa en de provincies Antwerpen en Noord-Brabant willen een tiental private en publieke partners uit Vlaanderen en Nederland grensoverschrijdende opleidingen opbouwen rond veiligheid. In deze regio, met veel haven- en bedrijfsactiviteiten, is er nood aan praktische opgeleide krachten om grensoverschrijdende veiligheidsproblemen te beheren en criminaliteitsfenomenen een halt toe te roepen.

Door de grensoverschrijdende aanpak van dit project is het de bedoeling dat afgestudeerden van de nog nieuw te ontwikkelen opleidingen gemakkelijker aan de andere kant van de grens aan de slag kunnen en beter kunnen samenwerken aangezien ze dezelfde opleidingsachtergrond zullen hebben.

Benelux stimuleert

Met de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag in 2008 is één van de drie pijlers van de samenwerking tussen de drie landen het thema veiligheid. Er wordt dan ook volledig ingezet op dit thema om op het terrein concrete resultaten te bereiken.

Bij het project ‘Verbonden in Veiligheid’ zorgde het Secretariaat-Generaal van de Benelux  er in de opzetfase voor dat de diverse partners elkaar vonden. Door haar opgebouwde ervaring met een gelijkaardig grensoverschrijdend onderwijsproject project ‘ Internationaal Ondernemen’ bracht de Benelux zowel de betrokken onderwijsinstellingen  (Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, Plantijn Hogeschool, Avans Hogeschool) als de private en publieke partners  (haven van Antwerpen, kamers van koophandel,..) uit beide landen in een minimum van tijd samen.

Ook zit de Benelux de stuurgroep van dit project voor waardoor er efficiënt en resultaatgericht gewerkt wordt.

Door haar uitgebreide netwerk zorgt de Benelux ervoor dat ook andere spelers op het terrein ( zoals de politiediensten, crisiscentra,…) worden geïnformeerd en betrokken bij het project. Van essentieel belang om in te spelen op de reële behoeftes uit het veld.