Info Burgers » Nieuws » BENELUX STRATEGISCH OVERLEG “FISCALE SAMENWERKING EN STRIJD TEGEN DE FRAUDE”

BENELUX STRATEGISCH OVERLEG “FISCALE SAMENWERKING EN STRIJD TEGEN DE FRAUDE”

10 feb. 2015

Onder leiding van het College van secretarissen-generaal van de Benelux vond op 10 februari het halfjaarlijkse overleg plaats van het Strategisch overleg “Fiscale samenwerking en strijd tegen fraude”. Dit overleg heeft als taak om de activiteiten op dit domein te monitoren, te evalueren, bij te sturen en nieuwe thema’s te introduceren.

 Voortbouwend op meer dan tien jaar ervaring, de positieve resultaten die kunnen worden voorgelegd en de gedeelde wens van de experts in de drie landen om tot een gemeenschappelijke aanpak van fraudefenomenen te komen, wensen de Benelux-delegaties, naast thema’s zoals BTW carrouselfraude, misbruik van rechtspersonen, administratieve samenwerking en accijnzen, ook op andere domeinen kennis uit te wisselen en concrete projecten te ontwikkelen.

 Om daaraan een gevolg te geven zal het Secretariaat-Generaal dit voorjaar onder andere een themadag organiseren over de rol van intelligence en de risicoprofielen die worden gebruikt bij de detectie van fraude. Bijkomend zal specifiek aandacht worden besteed aan de controle op de contante geldstromen en willen de landen werken aan gezamenlijke acties om systeemfraude tegen te gaan.

 

Niet alleen op het gebied van thema’s vindt een uitbreiding plaats, maar waar de samenwerking zich eerder haast exclusief richtte op de indirecte belastingen, worden nu ook vaker de directe belastingen meegenomen. En omdat fiscale en sociale fraude vaak hand in hand gaan, zal ook daar naar een synergie gezocht moeten worden voor een efficiënte aanpak.