Info Burgers » Nieuws » Benelux Strategisch Overleg “Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude”

Benelux Strategisch Overleg “Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude”

22 mei. 2014

Fraudepreventie is een van de prioritaire beleidsdomeinen voor de Benelux Unie in 2014. Het gaat daarbij niet alleen om het vaststellen en sanctioneren van fraude, maar ook om het ontwikkelen van maatregelen waar de preventieve werking van uit gaat en het optimaliseren van het fiscale en sociale beleid dat de lidstaten voeren. Uiteindelijk moet dit ook ten goede komen aan de burgers en de ondernemers. De Benelux-landen maken zich hier sterk voor binnen drie samenwerkingsverbanden: ‘sociale reglementering en strijd tegen de fraude’, ‘acquisitiefraude’ en ‘fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude’.

Onder voorzitterschap van de Secretaris-generaal van de Benelux Unie, Jan van Laarhoven, vond het halfjaarlijkse Strategisch Overleg "Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude" plaats op 22 mei 2014. De hoge ambtenaren binnen dit Overleg, die ditmaal gastvrij werden ontvangen bij de Belgische Federale Overheidsdienst van Financiën, coördineren en monitoren de fiscale samenwerking. Zij geven daartoe specifieke opdrachten aan de experts. Deze opdrachten bevinden zich op terreinen zoals BTW-carrouselfraude, misbruik van rechtspersonen, intelligence, accijnzen, administratieve samenwerking, …

Inmiddels hebben de experts van de Benelux-landen en het Secretariaat-Generaal, op basis van wederzijds vertrouwen, een belangrijk netwerk voor samenwerking opgebouwd. Dat netwerk biedt een platform om, onder andere, kennis en ideeën uit te wisselen, formulieren voor gegevensuitwisseling te ontwikkelen, procedures voor het matchen van gegevens op te zetten en een voortrekkersrol te spelen binnen Europa.