Info Burgers » Nieuws » Benelux strategisch overleg over Mobiliteit

Benelux strategisch overleg over Mobiliteit

11 dec. 2015

Op woensdag 9 december 2015 kwamen de hoog ambtelijk vertegenwoordigers van de Benelux-ministeries van Transport bijeen om sturing te geven aan de Benelux-samenwerking rond Mobiliteit. Speciale aandacht ging naar de eerste resultaten van een onderzoek over de goederenstromen in de Benelux. Er bleek een sterke consensus binnen de groep om naast de bestaande activiteit op het gebied van wegvervoer, meer in te zetten op het vervoer per spoor, water en lucht.  Het Luxemburgs Voorzitterschap in 2016 gaf aan de ‘modal shift’ extra aandacht te willen geven.

Verder kwam men overeen om,  op onder andere de thema’s  elektrisch vervoer, de vereenvoudiging van vervoersdocumentatie en intelligente transportsystemen,  een voorlopers rol binnen de Europese Unie verder uit te bouwen. Er werd besloten de samenwerking tussen de inspectiediensten wegvervoer nauwer aan te trekken. Ook het voorkomen van kilometerfraude met tweedehands wagens werd aangesneden. Rond het spoorvervoer (personen) werd besloten om gezamenlijk tot een railagenda voor grensoverschrijdende vervoer (intra-Benelux) te komen. Hierbij zullen de knelpunten en mogelijke  oplossingen in beeld worden gebracht.  

Tenslotte werd door de delegatie van waarnemend partner Noordrijn-Westfalen het toekomstig ‘Logistiek en Haven Concept’ voorgesteld.  Afsluitend werd door Viapass  de introductie van de wegbeprijzing toegelicht, die vanaf april 2016 op Belgische wegen voor vrachtwagens boven de 3.5ton laadvermogen zal gelden.